O nas

Nasz cel

Naszym głównym celem jest popularyzacja uprawy orzechów w Polsce, czemu ma służyć przede wszystkim oferta materiału do nasadzeń z naszych szkółek. Produkujemy tylko najwyższej jakości sadzonki. W przypadku orzechów włoskich są to wyłącznie sadzonki szczepione, gdyż orzechy rozmnażane poprzez wysiew orzechów nie przedstawiają żadnej wartości. Sadzonki leszczyny rozmnażamy kilkoma sposobami, które gwarantują wysoką jakość materiału wyjściowego.

Orzechy włoskie

Orzech włoski dotarł do Polski z Wołoszczyzny (kraina w dzisiejszej Rumunii), a następnie został nazwany błędnie orzechem włoskim. Zaledwie 7% powierzchni gruntów rolnych na Świecie nadaje się do jego uprawy, w tym znaczna część terytorium Polski (zwłaszcza południowej i zachodniej). Do tej pory czynnikiem hamującym zakładanie plantacji i zwiększanie nasadzeń był całkowity brak profesjonalnych szczepionych sadzonek. Orzechy włoskie otrzymane poprzez wysianie orzechów, czyli tzw. siewki, nie przedstawiają żadnej wartości i są całkowicie nieprzewidywalne. Nie mamy żądnej gwarancji, że będą powtarzać cechy genetyczne rośliny matecznej, w tym jakość orzechów, a na dodatek bardzo późno wchodzą w okres owocowania. Jedynie rozmnażanie poprzez szczepienie oraz rozmnażanie metodą kultur tkankowych daje nam gwarancję, że otrzymamy dokładnie takie same orzechy jak na drzewie matecznym. Sytuacja na rynku sadzonek orzecha włoskiego ulega systematycznej poprawie od kilku lat, dzięki pracy i zaangażowaniu nielicznych szkółkarzy i osób związanych z poszukiwaniem nowych odmian. Także nasze szkółki podjęły się wyzwania, jakim będzie popularyzacja nasadzeń orzecha włoskiego i zmiana krajobrazu rolniczego znacznej części kraju z upraw tradycyjnych na sady orzechowe.

Orzechy laskowe

Orzechy laskowe, których drzewa nazywamy powszechnie leszczyną, w odróżnieniu od orzechów włoskich mają swoje stałe miejsce na mapie upraw sadowniczych Polski. Największym producentem orzechów laskowych na Świecie jest Turcja, której zbiory kształtują rynek każdego roku. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie orzechem laskowym produkowanych w Polsce, co z kolei pociąga zwiększenie zapotrzebowania na dobrej jakości sadzonki. Niewątpliwy wpływ na stale rosnący popyt ma kilka czynników. Poczynając od zmian klimatycznych, które mogą dotykać tradycyjne rejony upraw, poprzez wzrost zainteresowania uznanych europejskich firm naszym rynkiem, a na jakości polskich orzechów kończąc. Niewątpliwie orzechy z Polski są zdrowsze od tych produkowanych na południu, gdyż zawierają więcej zdrowych kwasów tłuszczowych. Przy średniej wydajności na polskich plantacjach 3t/ha, jest to niewątpliwie uprawa opłacalna i warto zwiększać jej nasadzenia.